Su chi serbit:
1 chibudda
1 tassighedda de binu
sartitzu
àpiu
400gr de bagna de tomata
sali, pìbere
casu trisinadu

Aprontu:

Sa retzeta incumintzat cun s’aprontu de sa bagna: in una pingiada callentare duas culleras de ògiu pro fàghere coghinare su sartitzu. Istampare totu cun una frochita pro fàghere essire s’abba. Comente est cota a metade bogare e in sa pròpia pingiada, fàghere arrubiare unu pagu de chibudda e àpiu.

Pònnere sa tassighedda de binu e a pustis de 5 minutos agiùnghere sa bagna de tomata. Aunire su sartitzu in paris a unu pagu de sali e pìbere: immoe tocat a coghinare totu pro 40 minutos.

Cando sa bagna est pronta si podent coghinare is arrodas in un’àtera pingiada. Aunire sa bagna in paris a casu trisinadu meda.