Su chi serbit:

40 grammos de arrescotu
400 grammos de chibudda ruja
400 de ispaghitos
Atzua cun sale
Pedrusèmene
Sale, pìbere, ògiu

Aprontu:

Boga su sale dae s’atzua cun s’abba e sega·dda a tancheddos. Afita sa chibudda e sega a piticu su pedrusèmene.

A pustis, a intre una pingiada manna, pones tres culleras de ògiu e s’atzua: lassa scallai totu a bellu a bellu. Immoe donamus unu pagu de colore: ispruina sa pingiada de pedrusèmene.

B’at sa chibudda ruja de aunire, in paris a unu pagu de sale e de pìbere: coedda finas chi sa chibudda est modde e lassa aici pro assainetare. A pustis pones s’arrescotu e muriga totu.

In s’interis coe s’ispaghitu e beta·ddu in sa pingiada cun sa chibudda. Istèrrida sa tialla? Immoe tocat feti a papai!