In sardu

Rubriche In sardu
In sardu
sardegna-pigliaru-a-gentiloni-and-quot-niente-impianti-termodinamici-and-quot

Tempus malu, Regione Sardigna at a decrarare ‘istadu de apretu’

Sa Regione Sardigna est pronta a decrarare s'istadu de apretu, pronta a una recherta de reconnoschimentu de s'istadu de calamidade naturale pro su trèulu...

Sardigna, sighit sa chirca de su pastore ispantadu de su tempus malu

Sunt istadas suspèndidas notesta e ant a torrare a cumintzare oe sas chircas de Nicola Santichiello, 37 annos, su pastore de orìgines campanas ispèrdidu...

Insularidade, in Senadu passat s’emendamentu Solinas (Lega-Psd’Az)

Su Senadu at aprovadu custu merie s'emendamentu a sa Nota de agiornamentu de su Documentu de Economia e Finàntzia (NaDef), firmadu dae su vitze...

Asse Medianu: martis torrat a abèrrere sa rampa

Sa rampa de s’Asse Medianu in Casteddu. serrada eris pro mori de unu problema a unu ‘giuntu de dilatatzione’, at a èssere torrada a...

Casteddu, protesta in su tzentru istòricu

Sabadu 13 de su mese de santugaine in su bighinadu de Casteddu, chi in sardu donat su numene a sa matessi tzitade, sos abitantes...
forte-instabilit-and-agrave-nelle-prossime-ore-possibili-temporali

Proet, in Casteddu est allerta groga. Problemas in Terranoa puru

Totu sa Sardigna at a èssere interessada dae su maltempu e pro custu motivu su Dipartimentu de Protetzione Tzivile de sa Regione at isparghinadu...

Migrantes: Giorgia Meloni replicat a su flashmob de is sìndigos sardos

Eris, su flashmob at simuladu s'isbarcu de immigrados in sa marina de S.Caterina, organizadu dae su sìndigu de Sèneghe, pro manifestare solidariedade a sos...

Pipiu in perìgulu de vida, arribat unu Falcon 50 pro ddu sarvare

S'Aereonàutica militare at fatu oe su trasportu apretosu de unu pipiu de un'annu in perìgulu de vida. Unu Falcon 50 de su 31 'Stormo de...

Sardigna, fogu a Olbia e Tàtari

Su Corpus forestale de sa Sardigna, responsàbile de sa funtzione de istudu de sos fogos boschivos, at ativadu sos aèreos giai a sas primas...

Perìgulu fogu, est ancora bulletinu arantzu

Cunfirmadu dae sa Diretzione Generale de s'Amparu Tzivile de sa Regione Sardigna su Bulletinu de previsione de perìgulu fogu fintzas pro sa die de...
- Pubblicità -

Notizie più lette