Tasinanta: cosas contadas in sardu

Varie Tasinanta: cosas contadas in sardu
diabete-associazioni-contro-regione-and-quot-ci-ignora-e-non-convoca-la-consulta-and-quot

Su 6% de is sardos tenent su schirru

Su 6% de is sardos tenent su schirru: In Sardigna 110mìgia pesonas tenent cussu de su tipu 'mellito'. Nos si ddu narat s'assòtziu 'Medici...

Ma ite sunt custas Fake news?

"Fake news" est unu faeddu inglesu chi si podet traduire in sardu cun 'Novas farsas'. Dda impreamus cando bolemus indicare unu fatu imbentadu, una...

Ma e ite lampu est sa net neutrality?

“Ita lampu est custa net neutrality?”. Dd’apo pregontadu a un’amiga faedde·nde a su telefoneddu. “Ohi, una cosa lègia comente dda bolent fàghere immoe –...

Ricursu a su Tar contra serrada Prontu Sucùrridu de Ilartzi

Nughedu dat batalla a sa Regione e a s'Areus pro sarvare su Prontu Sucurru de Ilartzi. Sa Comuna de s'Aristanesa tenet, difatis, presentadu su...

Migrantes: Sardigna, de Fami 647mìgia èuros pro cursos de italianu

At a èssere finantziadu cun 647mìgia èuru su progetu 'Sardinia L2' de sa Regione Sardigna pro sa formatzione linguìstica de sos migrantes, aprovadu dae...

Abbanoa rendet 250 èuros a clientes de Biddaramosa

Una mèdia de 250 èuru cada a cliente comente a torradura de sos cànones de depuratzione dae su 2012 a su 2015. Abbanoa est...

Agea, a su bia pagamentos pro 1 milliones in Sardigna

S'Agèntzia natzionale pro sas erogatziones in agricultura (Agea) at firmadu eris sero unu decretu nou de pagamentu de unu millione de èuru destinadu a...
consiglio regionale

Regionales: aprontadu su programma de su tzentrudestra

Mesa programmàtica de su tzentrudestra a sas batutas de accabu. In s'ùrtimu atòbiu in Tàtari coordinadu dae su nùmeru duos de sa Lega in...

Tzìnema: Regione Sardigna, in su 2019 finantziamentos finas a 8 milliones

In su tzìnema sa Giunta regionale de sa Sardigna at iscummìtidu de investire finas a 5 milliones de èuros feti in su 2018 e...
latte-confagricoltura-sardegna-and-quot-soluzioni-martina-inutili-and-quot

Late ovinu: in antis botza documento pro acòrdiu subra prètziu

Una prima botza de documentu pro chircare una solutzione cumpartzida in su prètziu de su late ovinu de pagare a sos allevadores est istada...
- Pubblicità -

Ultime notizie